HET METAFORISCH
DIERENRIJK

Het Metaforscih Dierenrijk

       Kinderen en jongeren hebben het vaak moeilijk met het uiten van wat ze voelen, denken en beleven. Het Metaforisch Dierenrijk is een kaartenset dat houvast en ondersteuning biedt om op een laagdrempelige manier in dialoog te gaan met kinderen en jongeren. Aan de hand van acht dieren, kun je op een ongedwongen en interactieve manier thema’s en moeilijkheden bespreekbaar maken. Door middel van aantrekkelijke metafoorbeelden word je meegenomen in het verhaal en proces van elk dier.

       Omdat dieren toegankelijk zijn en beelden sneller verwerkt worden dan taal, kunnen kinderen en jongeren zich gemakkelijk herkennen in het proces van elk dier.De betekenis die zij hieraan geven, biedt toegang tot hun leef- en gevoelswereld. Het is belangrijk om deze beleving centraal te stellen en na te gaan hoe zij deze beelden en het verhaal van het dier interpreteren en (onbewust) vertalen naar zichzelf. Op die manier krijg je zicht op wat het kind of de jongere nodig heeft binnen zijn of haar individueel proces. 

       Het Metaforisch Dierenrijk bestaat uit 40 metafoorkaarten, 8 verdiepende en 4 infokaarten. Bij elk exemplaar zit een code waarmee u, via deze website – zie downloads, de handleiding en extra materiaal kunt downloaden van Het Metaforisch Dierenrijk.

Het Metaforisch Dierenrijk kan veelzijdig ingezet worden en werkt ondersteunend voor zowel begeleiding van kinderen en jongeren als voor het uitklaren van specifieke situaties en psycho-educatie zoals gedragsproblemen, pesten, faalangst, enz.

Bovendien kan je de kaarten ook verder inzetten als ondersteuning in gesprekken met ouders of belangrijke anderen binnen de context van het kind of de jongere. De kaarten zijn ook geschikt voor workshops, intervisie, groepsbegeleidingen, supervisie, coaching en opleiding.

#Papegaai #MetaforischDierenrijk

Het metaforisch dierenrijk

Per dier vind je vijf kaarten terug.
De eerste vier kaarten illustreren een bepaalde fase binnen het proces dat het dier doorloopt. Zo zie je bijvoorbeeld eerst een schuchter gorillaatje die zich achter een boom verschuilt (kaart 1), vervolgens durft hij van achter de boom te komen (kaart 2). Nadien oefent hij op zijn krachten en nieuwe vaardigheden (kaart 3), waardoor hij uiteindelijk zijn doel bereikt en een sterke zelfzekere gorilla wordt (kaart 4) .

De vijfde kaart symboliseert het dier dat te sterk doorschiet binnen zijn thema en zichzelf verliest in zijn valkuil. Zo zien we geen zelfzekere gorilla meer maar een arrogante gorilla die geen rekening houdt met anderen. De vijfde kaart kan ook instaan voor specifieke problemen zoals gedragsproblemen, emotionele problemen en sociale problemen.

Per dier vind je ook een verdiepende kaart terug.
Door middel van deze vragen daag je het kind of de jongere (on)rechtstreeks uit tot een diepere betekenis en introspectie bij zichzelf. Zo kan je bijvoorbeeld vragen wat dat schuchtere gorillaatje nodig heeft om van achter die boom te komen of kan je nagaan hoe hij zich daar voelt. Misschien is het daar wel veilig en comfortabel, misschien weet hij niet hoe hij van achter de boom kan komen, misschien wordt hij daar telkens achter geduwd door een persoon of situatie. Misschien …

De informatie die hieruit voortkomt, biedt inzicht op de emoties, mogelijke spanningen en onderliggende hulpvragen of subthema’s van het kind of de jongere. Tevens krijg je ook zicht op hun noden en behoeften, krachten en mogelijkheden. Als begeleider stem je hier je methodieken en interventies op af en ga je samen op zoek naar wat het kind of de jongere verder nodig heeft binnen zijn of haar individueel proces.

Onze 8 dieren

Maak kennis met de acht dieren van Het Metaforisch Dierenrijk en hun thema.
Elk dier doorloopt een eigen proces. Stapsgewijs komen de dieren dichter tot hun doel, maar elk dier kan ook kampen met moeilijkheden of valkuilen.

Benieuwd naar hun verhaal?
Gebruik dan de code die terug te vinden is in je aangekocht exemplaar
en download de paspoorten van de dieren!

Thema’s: zelfvertrouwen, weerbaarheid, contact met mezelf, gedachten,
sociale vaardigheid, netwerk, durven – toekomst, rol van de begeleider.

Ons verhaal

Niet enkel de vierjarige opleiding ‘Postgraduaat integratieve psychotherapie’ aan het AIHP bracht ons samen, maar ook onze passie en gedrevenheid om met kinderen en jongeren te werken. Als laatstejaarsstudent diende er een eindwerk gerealiseerd te worden. Door praktijkervaringen en vele intervisies met elkaar te delen kwamen we tot het idee om ons afstudeerproject samen uit te voeren en een soort van eenvoudige tool uit te werken om in gesprek te treden met kinderen en jongeren. Onze ervaring en gemeen-schappelijke visie was duidelijk: visualisatie, symboliek, metaforen en creativiteit, spel, verhaal zijn krachtige hulpmiddelen in de begeleiding van kinderen en jongeren. Na een lange periode van uitwisseling, onderzoek en brainstorm-sessies kozen we er voor om te vertrekken vanuit thema’s die we vaak zien in het werken met kinderen en jongeren. De acht gekozen thema’s zijn niet allesomvattend en dienen breed gezien te worden. Ze bevatten meerdere subthema’s – zie handleiding.

Metaforisch Dierenrijk - Ons verhaal

Om de gekozen thema’s visueel en symbolisch voor te stellen, kozen we voor dieren. Daarbij kunnen spel, creativiteit en verhaal maken verder ingezet worden. De ervaring leerde ons dat dieren kunnen fungeren als krachtige en toegankelijke metaforen. Zo gingen we verder op zoek naar toepasselijke dieren waar we de thema’s konden onderbrengen. De dierfiguren van Schleich® waren hierin een belangrijke inspiratiebron.

Eens we de toepasselijke dieren vonden, zochten we naar een manier om hun verhaal en individueel proces via metaforische beeldkaarten tot zich te laten spreken. Dankzij Steven Vermeersch (IT Steve), de illustrator van Het Metaforisch dierenrijk, kon dit project gerealiseerd worden. In de toekomst zal uitwijzen of we Het Metaforisch Dierenrijk verder zullen uitbreiden met nieuwe thema’s, extra materiaal of andere werkvormen.

INTERESSE?

bezoek dan onze winkel

Downloads

Klik op de knop hieronder om naar de beveiligde downloadpagina te gaan. De toegangscode tot de downloadpagina vindt u in het gekochte exemplaar.

Meer informatie